Galerie TIC

7. 3.—19. 5. 2018

po—pá 10.00—22.00 so 10.00—14.00 a 18.00—22.00 ne 18.00—22.00

Galerie TIC, Galerie U Dobrého pastýře, Radnická 4, 1. patro

Začátek je také konec

Struktury uspořádání. Rotace a zrcadlení. Výstavní koncepce pracuje s neobjektivním výběrem autorů pohyblivého obrazu, jež spojují společné osy či body.

Vystavující: Filip Cenek, Martin Ježek,
Ivana a Zdeněk Rynešovi, Viktor Takáč.

7. 3.—19. 5. 2018

po—pá 10.00—22.00 so 10.00—14.00 a 18.00—22.00 ne 18.00—22.00

Galerie TIC, Galerie mladých, Radnická 4, přízemí

Measuring Earth

Pokud naši dobu něco vystihuje, jsou to neustále zhoršující se představy naší budoucnosti. Measuring Earth pracuje s touto katastrofickou situací připomínající narativy herní série Fallout.

Vystavující: Alexandr Martsynyuk,
Philipp Kolychev, Ondřej Doskočil

Kurátor: Jozef Mrva

7. 3.—19. 5. 2018

po—pá 10.00—22.00 so 10.00—14.00 a 18.00—22.00 ne 18.00—22.00

Galerie TIC, konText, Radnická 4, 1. patro

Escatología

Studentka malířského ateliéru na brněnské FaVU uplatňuje ve své tvorbě různorodé techniky i formáty.

Vystavující: Kristýna Hejlová
Kurátorka: Dana Balážová

Moravská galerie v Brně

24. 11. 2017—25. 3. 2018

st—ne 10.00—18.00 čt 10.00—19.00

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Paneland. Největší československý experiment

Výstava Paneland představuje výstavbu panelových sídlišť v 70. a 80. letech jako neopakovatelný urbanistický, architektonický a designérský experiment. Život v paneláku se zcela vymykal dřívějším podobám bydlení, navíc se v krátké době na sídliště přestěhovala zhruba třetina obyvatel Československa. Proměna života na sídlišti i reflexe vztahu k nim je zdokumentována dobovými fotografiemi a výtvarnými díly z rukou významných českých a slovenských umělců.

24. 11. 2017—25. 3. 2018

st—ne 10.00—18.00 čt 10.00—19.00

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14

Automat na výstavu — Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu

Návštěvníci výstavy se pomocí exponátů a dobové i současné fotodokumentace seznámí s československým pavilonem na Expo 67 v kanadském Montrealu. Nechybí zde ani představení analogové audiovize s označením „black box“, která je dodnes ceněna v mezinárodním měřítku. Samotný název expozice evokuje jednu z nejvýraznějších atrakcí — interaktivní biograf Kinoautomat s Miroslavem Horníčkem.

9. 11. 2017—30. 3. 2018

st—ne 10.00—18.00 čt 10.00—19.00

Pražákův palác, knihovna, Husova 18

Nejkrásnější české knihy roku 2016

Jaké jsou nejkrásnější české knihy roku 2016? K prolistování ve zrekonstruované knihovně Moravské galerie.

stálá expozice

st—ne 10.00—18.00 čt 10.00—19.00

Místodržitelský palác, Moravské náměstí 1a

Umění od gotiky po 19. století

Stálá expozice představuje v chronologickém sledu vzácná díla ze sbírek Moravské galerie z období středověku až po 19. století.

st—ne 10.00—18.00 čt 10.00—19.00

Pražákův palác, Husova 18

ART IS HERE: Moderní umění Nové umění

Expozice Moderního umění je zaměřená na prezentaci tvůrců české moderny a meziválečné avantgardy. Setkat se tu můžete s díly Emila Filly, Toyen či Jana Zrzavého, která hravou instalací oživil Maxim Velčovský. Osu expozice Nového umění, která dokumentuje zásadní projevy umění po roce 1945, tvoří sbírka a archiv Jiřího Valocha.

28. 4. 2017—25. 3. 2018

čt—ne 10.00—12.00 a 12.30—18.00

Jurkovičova vila, Jana Nečase 2

Džadoňova vila

Do prostoru Jurkovičovy vily umístil Tomáš Džadoň své malby, grafiky, sošky, objekty a videa, ve kterých zaznamenává stesk po formách a projevech lidové tradice či paradoxnost života v technologicky vyspělé společnosti, která se neobejde bez zakořenění ve své minulosti a tradici.

7. 2.—8. 4. 2018

út—ne 10—18 h

Dům pánů z Kunštátu, Dominikánská 9

Něco něčím / Daliborem Chatrným

Výstava Něco něčím mapuje sféru působení a vlivu brněnského umělce Dalibora Chatrného, a to jednak prostřednictvím děl, jednak prostřednictvím osobností, se kterými se v průběhu života potkával. Kurátoři vycházejí z přesvědčení, že význam tohoto umělce spočívá nejen v originalitě a autentičnosti jeho uměleckých děl a projektů, ale také v jeho bezprostředním působení na nejrůznější generace umělců a jiných osobností především v českém prostředí, konkrétně v Brně. Nahlédnou na jeho tvorbu v širších souvislostech jako na vytváření situací, otevřených interakcí v kontextu umění, uměleckého školství i v civilním životě.

 

Kurátoři: Barbora Klímová a Filip Cenek

čt—ne 10.00—12.00 a 12.30—18.00

Jurkovičova vila, Jana Nečase 2

Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům

Dům, který si v roce 1906 postavil Dušan Jurkovič, je jedinečným architektonickým a uměleckým dílem, jež stojí za návštěvu.

Dům umění města Brna

28. 2.—8. 4. 2018

út—ne 10—18 h

G99, Dominikánská 9

Marie Tučková: Ursula Uwe: Cyberbaby

Dům umění města Brna navázal spolupráci s cenou pro studenty českých a slovenských vysokých škol EXIT. Vítězi ceny, jímž se v roce 2017 stala Marie Tučková, je v Galerii G99 uspořádána samostatná výstava.

Kurátorka: Marta Fišerová Cwiklinski

Fait Gallery

21. 2.—5. 5. 2018

út—so 11.00—18.00

Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2

Radek Brousil a Peter Puklus / Stupid

Jistota? V postsocialistické Evropě? V roce 2017? Když Vám táhne na čtyřicet? Ve společném výstavním projektu hraje ústřední roli dialogicky uchopená pochybnost. Nejistota je východiskem pro soubor prací, které nemají potvrzovat dosažené pozice, ale spíše otevírat nové horizonty.

Kurátor: Jan Zálešák

21. 2.—5. 5. 2018

út—so 11.00—18.00

Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2

Jan Merta / Návrat

Pro práci Jana Merty je příznačná transformace reálných témat v projekci osobního prožitku. Monumentalita skutečných předmětů či postav v opozici k důvěrnému vztahu k daným zobrazovaným reáliím dává v jeho dílech vzniknout několika významovým rovinám.

Kurátoři: Denisa Kujelová a Jiří Zahrádka

21. 2.—5. 5. 2018

út—so 11.00—18.00

Fait Gallery PREVIEW, Ve Vaňkovce 2

Tatiana Nikulina / Přítelkyně Luny: Hostina

Výstava vycházející z nejednoznačného až lehce schizofrenního vztahu protagonistek krátkého filmu líčí intimní vztah v konstruovaných kulisách všednosti, přičemž i divák je vyzván, aby do nich vstoupil a v jistých momentech „Hostiny“ splynul s performery.

Kurátor: Tereza Rudolf Hrušková

Galerie Pitevna

7. 3.—13. 4. 2018

po—pá 12.00—18.00

Galerie Pitevna, výstavní prostor Archivu MU, Komenského nám. 2

Open Space / David Možný

Výstava je součástí projektu Schopen představ — prezentace současného umění na Masarykově univerzitě.

Kurátor: Petr Kamenický

Galerie Čtyři patra

1. 3.—31. 3. 2018

po—pá 8.00—20.00

Galerie Čtyři patra, Katedra výtvarné výchovy PdF MU, Poříčí 7/9

Insitní vizuální projevy v Nepálu a Tokiu

Výstava fotografií ze studijních cest Jany Ovčáčkové (Tokio) a Moniky Szűcsové (Nepál) volně dokumentuje projevy naivního umění na dvou rozdílných místech.

Galerie RUV

7. 3.—11. 3. 2018

po—pá 8.00—20.00

Galerie RUV, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9

Identita v softwarovém umění

Výstava a komentovaná přehlídka děl softwarového umění. Součástí akce bude přednáška o tom, jak softwarová díla pracují s kategorií identity. Jádrem výstavy budou právě taková díla softwarového umění, která tuto svou vlastnost reflektují.

Muzeum města Brna

22. 2.—29. 4. 2018

po—ne 9.00—17.00 (mimořádná otevírací doba pouze během Týdne výtvarné kultury) Prodej vstupenek končí 30 minut před koncem otevírací doby.

Muzeum města Brna, Špilberk 1

Atol a putující slunce

Výstava brněnského malíře Pavla Navrátila od 50. do 80. let s dílem dobových souputníků. Příběhy čtyř brněnských rodáků nastíní tvůrčí snahy generace poznamenané válkou i komunismem. Na nepřízeň doby reagovali reflexí přírodních dějů, univerza a času.

Stálá expozice

po—ne 9.00—17.00 (mimořádná otevírací doba pouze během Týdne výtvarné kultury) Prodej vstupenek končí 30 minut před koncem otevírací doby.

Muzeum města Brna, Špilberk 1

O nové Brno: Brněnská architektura 1919—1939

Meziválečná architektura všeobecně známá pod pojmem brněnský funkcionalismus je dodnes bezesporu mezinárodním fenoménem. Výjimečná tvůrčí atmosféra a přítomnost vynikajících protagonistů byla v daném okamžiku a na daném místě naprosto excelentní.

Stálá expozice

po—ne 9.00—17.00 (mimořádná otevírací doba pouze během Týdne výtvarné kultury) Prodej vstupenek končí 30 minut před koncem otevírací doby.

Muzeum města Brna, Špilberk 1

Od moderny po současnost

Expozice mapuje výtvarnou situaci v brněnském prostředí od konce 2. světové války po současnost. Brněnské tvůrčí skupiny měly zásadní význam pro udržení kontinuity českého umění. Instalace naznačuje vazby mezi autory a vývojové souvislosti.

stálá expozice

po—ne 9.00—17.00 (mimořádná otevírací doba pouze během Týdne výtvarné kultury) Prodej vstupenek končí 30 minut před koncem otevírací doby.

Muzeum města Brna, Špilberk 1

Od renesance po modernu

Výběr nejvýznamnějších uměleckých sbírek Muzea města Brna v této expozici pochází z rozpětí let 1570 až 1945. K vidění jsou díla umělců, jejichž život a tvorba jsou spjaty s Brnem.

Galerie Klubovna

út, čt 17.00—19.00

Galerie Klubovna, Francouzská 33

Viltė Bražiūnaitė ≈ Tomas Sinkevičius

Výstava litevských umělců
z cyklu Severský blok.

Galerie OFF/FORMAT

21. 2.—27. 3. 2018

út 16.00—19.00 ne 14.00—19. 00

Galerie OFF/FORMAT, Gorkého 41 (dvorní trakt)

Michal Blecha

Výstava Michala Blechy je dovršením úspěšného Open Call 2017 pro nové audiovizuální projekty, který vyhlásila internetová platforma pro současné umění, Artyčok.tv. Jádrem Blechovy videoinstalace bude film reagující na mizející kulturu analogového filmu. Na kulturu výrobního procesu v chemických laboratořích, která byla s filmem v minulosti spjata. Hledá zapomenuté otázky. Nesnaží se je však všechny zodpovědět. Obchází je, hraje si. Pokouší se o nadhled, který si s odstupem času může dovolit. Kodak „alespoň“ koupil zdraví svých zaměstnanců: „Vy nám dáte své zdraví a my vám na oplátku doživotní zdravotní péči.“

Galerie Architektury Brno

13. 2.—9. 3. 2018

út—ne 10.00—18.00

Galerie architektury Brno, Starobrněnská 18

Česká cena za architekturu 2017

Prestižní soutěž České komory architektů sledující vývoj domácí architektonické scény s Akademií české ceny za architekturu a mezinárodní odbornou porotou.

Galerie Umakart

6. 3.—2. 4. 2018

Galerie Umakart, Lidická 40

Jonáš Svoboda

Jeho filmy se někdy zdají vtipné, jindy kruté, někdy spíš pravdivé a jindy jako fikce. Každopádně jsou to filmy „ze života“. Vtipné, kruté, pravdivé i fikční, vykloubené, jak jen život může být.

6. 2.—5. 3. 2018

Galerie Umakart, Lidická 40 (výloha)

Nikola Čížek Uxová: Ultra

Studentka FaVU (ateliér performance a tělového designu) pracující s divokou hravostí a humorem se svým tělem. Má vztah k soše, malbě a materiálům. Používá duhovou béčkovou vizualitu, kýč a pop a plast a odkazy ke světu pohádek a dětských hraček.

Industra Art

15. 2.—11. 3. 2018

st—so 13.00—19.00 ne 10.00—19.00

Industra, Masná 9, areál Mrazíren Rovner (G7)

Andrej Ševčík: Reverze architektury / Architecture Reversed

Andrej Ševčík pracuje s fragmenty map, které skrze malbu přenáší do prostoru galerie. Zajímá jej stírání hranic mezi racionální a informační funkcí mapy a její možností obstát jako autonomní malířský námět. Podstatný je pro něj střet virtuality s realitou, stejně jako konfrontace plochy a prostoru.

Strom Art Gallery

21. 2.—30. 3. 2018

út—pá 13.00—18.00

Strom Art Gallery, třída Kpt. Jaroše 31

Karel Štědrý: Design for Mars

Výstavní projekt Design for Mars odkazuje k populární utopii života na jiné planetě včetně možnosti umělecké svobody, a to jak v zacházení s citacemi a východisky, tak v rovině adresáta, kterým může být kdokoli a současně nikdo, rozhodně však právě a jenom sám autor, tedy vypravěč.

Kurátoři: Markéta Žáčková,
Petr Kamenický